Välj en sida

Välkommen till minnesgava.se

minnesgava.se hjälper er att förmedla minnesblad till begravningar, högtidsstunder m.m.

Här kan du enkelt sköta detta helt själv utan kostnad, vill ni hellre ha hjälp att förmedla minnesbladet så tas en administrativ avgift ut, systemet hjälper er med inbetalningskort både till fond och administrationsavgift.

För att starta minnesgåvoförmedlaren klicka på knappen bredvid, programmet öppnas då i en ny flik.

Programmet innehåller 2 sidor, första sidan väljer ni hur minnesbladet skall se ut, samt fond, vers och vem det är ifrån.

Sidan 2 väljer ni hur ni vill förmedla minnesbladet.

 

VIKTIGT

Tänk på att när du väljer minnesgava.se att förmedla minnesblad ska du uppge rätt adress och rätt datum när begravningen är. minnesgava.se tar inget ansvar att kolla att adress och datum är rätt. Tänk även på att när minnesgåvor postas så kan det ta upp till 2 dagar, minnesgava.se skickar all post med 1:a klass. Minnesblad som kommer tillbaka till minnesgava.se p.g.a fel adress kommer ej att skickas om. Har du inte fått någon e-post med minnesgåvoblad och inbetalningskort så kan du ha uppgett fel e-postadress, eller kan mailet ha hamnat i din skräppost.

90 KONTON

minnesgava.se använder sig endast av 90-konton, detta genom att Svensk Insamlingskontroll har ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskats. 

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – angående abonnemang av ”premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 – 72 999”. Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

 De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanteroch firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

 

16766 minnesblad förmedlades och det skänktes 3 589 203 kr under 2018 från minnesgava.se